هیچ موسیقی‌دانی، بدونِ شنیدنِ کلامِ محیط، نمی‌تواند خوب بنوازد. 

برایم بگویید اگر حرفی هست. :)