یک همچین حالتی‌ام. +بشنوید

حرف‌های غصه‌دار توی ذهنم نشسته، اما لحنِ دیلینگ دیلینگِ شاد به خودش گرفته. ریتمِ بشکن گرفته اما حالش خوش نیست. 
درگیر و شلوغ و درهم است، اما آخرسر با بی‌خیالی دماغش را بالا می‌کشد و راهش را می‌گیرد و می‌رود.
هم غمگین است، هم امیدوار.


+ عنوان پست به خاطر این تخلیه چاهه، که این اول یه پست خیلی طولانی بود. شامل چندتا پاراگراف. هرکدوم حجم عظیمی از احساسات مثبت و منفی. بعد حوصله‌ام سر رفت پاکش کردم شد این. واسه این یکی عنوان خاصی به نظرم نرسید.